НП "Развитие на системата на предучилищното образование"

НП "Развитие на системата на предучилищното образование"

"Развитие на системата на предучилищното образование" е национална програма на МОН. Нейната цел е повишаване качеството на предучилищното образование и осигуряване равен старт преди постъпване в училище чрез допълнително обучение по български език, използване на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.

За 2018/2019 учебна година в ДГ "Звездица" са сформирани 3 групи по проекта. Две групи с деца от ПГ-6 годишни и една група с деца от ПГ-5 годишни с ръководители:

► ПГ-6 год. първа група  - ст. учител Петя Велчева;

► ПГ-6 год. втора група - ст. учител Ивалина Цветанова;

► ПГ- 5 год. -  учител Петя Лачовска