• ДГ "ЗВЕЗДИЦА"
    ДГ "ЗВЕЗДИЦА"
    ДГ "ЗВЕЗДИЦА"
    Детска градина „Звездица“, гр. Кнежа е целодневна детска градина с общинско финансиране. Построена е 1976 година и е разположена на площ от 10 дка, от който 1100м2 застроена плащ, с капацитет 140 деца. Детската градина функционира с 5 групи, от които: 1 група детска ясла за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст; 2 групи за деца от 3 до 4 годишна възраст; 2 подготвителни групи за деца на 5 и 6 годишна възраст. Интериорът във всички групи е съобразен с възрастовите особености на децата. Във групите са създадени условия за всички видове дейности, осигуряващи успешно обучение, възпитание и социализация на децата. Цялостната организация на обстановката и дейностите в детската градина е подчинена на идеята децата да се чувстват добре, да са щастливи, да са заобиколени с любов и внимание.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!