Наградени членове от екипа

2016/02017 учебна година:

С Решение на Педагогическия съвет за показан професионализъм:

Малинка Петкова Петрова - старши учител;

Светла Антонова Кюрчийска - перач

2017/2018 учебна година:

С Решение на педагогическия съвет за повишаване авторитета на детската градина:

Петя Якимова Велчева - старши учител;

Георги Атанасов Левашки - огняр 

За цялостен принос:

Дияна Недкова Шкодрова - старши учител

2018/2019 учебна година:

С Решение на Педагогическия съвет:

Ивалина Аспарухова Цветанова - старши учител

Нели Иванова Атанасова - помощник-възпитател

С Решение на Общински съвет - Кнежа:

Петя Георгиева Лачовска - старши учител