Участие в проекти 2021/2022 уч. година

Участие в проекти 2021/2022 уч. година

  • Проект по ПМС № 46/2020г. за кандидатстване за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.;
  • Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"  към ДФ "Земеделие";
  • Проект BG05M20P001-3-018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование";
  • Проект за участие в НП "За чиста околна среда - 2021г. - "Моята по-зелена детска градина"
  • НП "Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина"