Обществен съвет

Обща информация

В изпълнение на чл. 266 от Закона за предучилищното и училищно образование със Заповед № 173/12.01.2017г. на директора на ДГ "Звзедица" към детската градина  е учреден Обществен съвет в състав:

Добрин Тошков Чипински - председател

Цветелина  Веселинова Калчева - представител на Община Кнежа

Теодора Ангелова Тодорова - родител

Зорница Красимирова Маринска - родител

Христо Валентинов Вановски - родител